Yeni üye  |  Giriş  

Soruloji.com Kullanım Koşulları

1. Konu

1.1 Soruloji.com Web sitelerinde sunulan tüm hizmetlerin ve içeriklerin her türlü kullanımı için, Soruloji.com tarafından kullanıma açılmış olan olanaklar hariç olmak üzere, Soruloji.com'un yazılı onayını alma zorunluluğu vardır.

1.2 Soruloji.com, kullanıcı tarafından kullanıma sunulmuş olan verileri ve/veya bilgileri, bu veriler ve/veya bilgiler yasal mevzuatı ve bu Kullanım Koşulları'nı ihlal etmediği sürece, diğer kullanıcıların kullanımına sunar. Soruloji.com, hukuka aykırı içerikleri önceden bir bildirimde bulunmaksızın Soruloji.com Web sitelerinden çıkartma hakkına sahiptir.

1.3 Kullanıcı, Soruloji.com Web sitelerinin %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak Soruloji.com, Soruloji.com Web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Soruloji.com'in etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), Soruloji.com Web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

1.4 Soruloji.com kullanıcıya sadece, kullanıcıları diğer kullanıcılar ile bir araya getirmek için bir platformu ve bu amaçla, kullanıcıların genel olarak birbirleriyle ilişkiye geçebilmelerini sağlayacak teknik bir uygulama sunmaktadır. Soruloji.com, kullanıcıların arasındaki iletişim içeriğine katılmaz. Kullanıcılar Soruloji.com Web siteleri üzerinden birbirleri ile sözleşme yaptıklarında, Soruloji.com'in buraya katılımı söz konusu olmadığı gibi, Soruloji.com sözleşmeye taraf da olmaz. Birbirleri arasında yapacakları sözleşmelerin uygulanmasından ve hükümlerinin yerine getirilmesinden kullanıcılar bizzat kendileri sorumludur. Böyle bir sözleşme ile ilgili olarak kullanıcılar arasında Soruloji.com Web siteleri üzerinden bir ilişki oluşmadığından, bundan Soruloji.com sorumlu tutulamaz. Bunun ötesinde, kullanıcıların, kullanıcılar arasında yapılmış sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülük ihlallerinden Soruloji.com sorumlu değildir.

1.5 Grup moderatörlerine, üyeleri ile ilgili bir seçim hakkı sunulmaktadır. Moderatörler, gruplarına kimi üye olarak alacaklarına serbest karar verebilirler.

2. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.1 Kullanıcının, Soruloji.com Web sitelerindeki hizmetlerin bir bölümünü üye olmadan da alabilir. Fakat site ile ilgili bilgi girişleri veya diğer insanlar ileiletişim kurmak istediklerinde önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.2 Kullanıcı, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, kullanıcı bilgilerindeki değişikliklerden Soruloji.com'i derhal haberdar etmekle yükümlüdür.
Kullanıcı, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.3 Kullanıcı, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4 Başvuru sırasında kullanıcı bir şifre seçer. Kullanıcı, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. Soruloji.com, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve kullanıcılardan bu şifreyi hiç bir zaman sormayacaktır.

2.5 Kayıt işleminin sona ermesiyle kullanıcı, Soruloji.com Web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. Soruloji.com, Soruloji.com Web sayfalarının kullanımını kullanıcıya açarak kullanıcının bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte kullanıcı ile Soruloji.com arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.6 Her kullanıcı sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez kullanıcı profili oluşturabilir.

2.7 Soruloji.com'un, Soruloji.com Web sayfalarına kaydolmuş bir kullanıcının, gerçekten belirtmiş olduğu kişi olup olmadığını teknik olarak güvenli bir biçimde tespit etmesi mümkün değildir. Bu nedenle Soruloji.com, bir kullanıcının gerçek kimliği konusunda sorumluluk üstlenmemektedir. Bu nedenle her kullanıcı, diğer kullanıcının kimliğini kendisi araştırmak ve ikna olmak zorundadır.

3. Kullanıcının yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı,

3.1.1 Profilinde ve diğer kullanıcılarla iletişiminde sadece gerçek ve yanıltıcı olmayan bilgileri vermekle ve rumuz veya sanatçı adı kullanmamakla yükümlüdür.

3.1.2 Soruloji.com Web sayfalarındaki hizmetlerin ve içeriklerin kullanılmasında geçerli yasalara ve üçüncü kişilerin tüm haklarına uymakla yükümlüdür. Kullanıcı için aşağıdakiler özellikle yasaktır: diğer kullanıcıları, Soruloji.com çalışanlarını veya diğer kişi veya işletmeleri hedef almalarına bakılmaksızın hakaret veya iftira içeren ifadeleri kullanmak, pornografik veya gençlik yasasını ihlal eden içerikleri kullanmak veya pornografik ve gençlik yasasını ihlal eden ürünlerin reklamını yapmak, sunmak veya satışını yapmak, diğer kullanıcıları (özellikle Spam göndererek) rahatsız etmek, üzerinde hak sahibi olmaksızın yasalarla korunan içerikleri kullanmak veya yasalarla korunan ürünlerin veya hizmetlerin reklamını yapmak, onları sunmak veya satmak ve progresif müşteri reklamları (zincir sistemleri, kartopu sistemleri, piramit sistemleri gibi) dahil, rekabet yasağına giren işleri yapmak veya bunları desteklemek.

3.1.3 aşağıdaki, rahatsızlık verici işlemleri yapmaktan, somut olarak yasaları ihlal etmiyor olsalar bile, kaçınmalıdırlar:
· zincirleme postaların gönderilmesi,
· birbirinin aynı içeriğe sahip bilgilerin çok sayıda kullanıcıya aynı zamanda gönderilmesi,
· imalı veya seks içeren iletişim (açıkça veya örtülü).

3.2 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır:
Soruloji.com Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması. Ancak kullanıcı, Soruloji.com Web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında Soruloji.com tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, Soruloji.com Web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak,„Robot/Crawler“ arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, Soruloji.com Web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

Soruloji.com Web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması, Soruloji.com alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

4. Soruloji.com Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

Soruloji.com, Soruloji.com Web sitelerinde sunulmakta olan hizmetleri değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.

5. Sözleşmenin sona ermesi

5.1 Kullanıcı, üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbar, Soruloji.com Web sitelerinin her sayfasından erişilebilen İletişim formu kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve Soruloji.com Web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.5.2 6.3. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda Soruloji.com, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak kullanıcıya karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:
· kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
· ihtar hakkı ve
· Soruloji.com Web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

6. Kullanıcı içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

6.1 Soruloji.com, Soruloji.com Web sitelerinin kullanıcılarının sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı Web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. Soruloji.com özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

6.2 Kullanıcı, Soruloji.com Web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını (rumuz veya yanıltıcı kimlikler dahil) fark ettiğinde bunu, Soruloji.com Web sitelerinin tüm sayfalarından erişilebilen İletişim formunu kullanarak bildirebilir.

7. Muafiyet

7.1 Kullanıcı, başka kullanıcıların veya diğer üçüncü şahısların, haklarının kullanıcı tarafından Soruloji.com Web sitelerine yerleştirdiği içerikler vasıtası ile ihlal edilmesi nedeniyle Soruloji.com'e yöneltecekleri tazminat taleplerinden muaf tutar. Bunun ötesinde kullanıcı, başka kullanıcıların veya diğer üçüncü şahısların, haklarının Soruloji.com Web sitelerindeki hizmetlerin kullanıcı tarafından kullanılması yoluyla ihlal edilmesi nedeniyle Soruloji.com'e yöneltecekleri, tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerinden de muaf tutar. Kullanıcı, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesinden dolayı Soruloji.com'den talep edilecek, hukuki savunma için oluşacak makul maliyetler de dahil olmak üzere makul miktardaki tüm maliyetleri üstlenecektir. Soruloji.com'in bunun ötesindeki tüm hakları ile tazminat talepleri saklıdır.
Kullanıcının yukarıda belirtilmiş olan yükümlülükleri, söz konusu hukuki ihlalin nedeni kullanıcı değilse geçerli değildir.

7.2 Kullanıcının içerikleri nedeni ile üçüncü şahısların hakları ihlal edilmişse, kullanıcı Soruloji.com'e masrafları kendisine ait olmak üzere içerikleri kullanma hakkını verecek veya içerikleri korumasız olarak oluşturacaktır. Soruloji.com Web sayfalarındaki hizmetlerden kullanıcının yararlanması sonucu üçüncü şahısların hakları ihlal edilecek olursa, kullanıcı, Soruloji.com'in talebi üzerine sözleşmeye ve/veya yasaya aykırı bu yararlanmaya derhal son verecektir.

8. Veri koruma

Soruloji.com, kullanıcıların kişilikleri ile ilgili olarak Soruloji.com'e aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının kullanıcılar için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Soruloji.com, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. Soruloji.com, kullanıcıların kişilikleriyle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir. Kullanıcı bilgilerinin işlenmesi ile ilgili ayrıntılar Soruloji.com'in, her Soruloji.com Web sitesinde erişilebilen bilgi koruma talimatlarında düzenlenmiştir.

9. İçerikler üzerindeki haklar

Kullanıcı, bir foruma katkıda bulunduğu anda, bu katkı üzerindeki sınırsız, gayri kabili rücu ve aktarılamaz kullanım hakkını Soruloji.com'e devretmiş olmaktadır. Soruloji.com bu hakkı, her türlü değerlendirmede kullanmak, özellikle de bu katkının ilgili forumda hem kendi sayfalarında hem de işbirliği yaptığı partnerlerinin Web sayfalarında sürekli olarak yayınlanması ile forumun diğer biçimlerde pazarlanması şeklinde kullanma hakkına sahiptir.

Böylece Soruloji.com, kendisi tarafından işletilen tüm tartışma forumlarındaki tüm katkılar üzerinde kullanma hakkına sahip olur. Katkıların veya içeriklerinin diğer elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılması veya değerlendirilmesi, Soruloji.com'in açık ve yazılı izni olmadan yasaktır. Soruloji.com'in veya üçüncü şahısların içeriklerinin kopyalanması, indirilmesi, dağıtılması ve satılması ile Soruloji.com'in veya üçüncü şahısların içeriklerinin hafızaya kaydedilmesi, forum sayfalarının ziyaret edilmesi sırasında bilgilerin önbelleğe aktarılması (cache) hariç olmak üzere, açık izin alınmadan yasaktır.

10. Son hükümler

10.1 Sözleşme ve değişiklikler yazılı olmak zorundadır. Tali mutabakatlar yapılmamıştır.

10.2 Soruloji.com bu Kullanım Koşullarını her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Soruloji.com, Kullanım Koşulları üzerinde yapılan değişikliklerden kullanıcıya zamanında haber verecektir. Kullanıcı, yeni Kullanım Koşulları'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni Kullanım Koşulları, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Soruloji.com kullanıcıya yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

10.3 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, kullanıcı tüm açıklama ve beyanlarını Soruloji.com'e her Soruloji.com Web sitesinin tüm sayfalarından erişilebilen İletişim formu vasıtasıyla e-posta olarak aktarabilir veya faks veya mektup olarak Soruloji.com'e gönderebilir. Soruloji.com kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

10.4 Bu Kullanım Koşulları'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

10.5 İfa yeri, Soruloji.com'in merkezinin bulunduğu yerdir.

10.6 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, Soruloji.com'in merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.

Turks.Net A.Ş. © 2008  Görüşleriniz bizim için çok önemli!
Soru Sor | Anasayfa | S.S.S. | Gizlilik Politikası | Kullanıcı Sözleşmesi | Telif Hakkı Politikası